mogibArşiv

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları,Sosyal Güvenlik Kurumu, Birliğimiz ve SGK arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan İlaç Alım Protokolü’nü aynı Protokol’ün 10.1 maddesine dayanarak tek taraflı biçimde feshetmiştir. Bu noktada kamuoyunun doğru

FİYATI DÜŞECEK İLAÇ LİSTESİ

8699517010101 ALFASILIN 1 GR 16 TABLET 9,97 18 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR 8697928020078 NAC 200 MG 20 EFERVESAN  TABLET 5,22 18 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR 8699820010058

YENİ İNDİRİM

Beşeri ilaçların fiyatlandırılmasına dair kararın GEÇİCİ 1.MADDE sinde  yapılan düzenleme ile, “20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar dışında kalan

Muayene Katılım Paylarının Tahsili Hk

Gerçek reçetenin kaydı yapıldığında ise, muayene katılım payı ödemesi görülmemekte, dolayısıyla, hayali reçete kaydı silindiğinde, hak sahibinden herhangi bir tahsilat yapılmamış olmaktadır. Hak sahibinin, daha sonraki bir tarihte,