Güncel

Reçeteyi teslim alanın yaşı hk.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Reçeteye Tabi İlaçlar ve Reçetesiz Satılan İlaç/Ürünlere Çocukların Erişim ve Kullanılmasına Dair Yaş Yönergesinde” belirtilen 12 yaşından gün almamış çocukların reçeteli veya reçetesiz ilaç/ürüne

Majistral Tarife Güncellenmelidir

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER “SGK’ da Majistral Reçetelerin fiyatları en son 23 Mart 2011 tarihinde fiyatlandırıldı ve bu tarihten beri aynı fiyattan fiyatlandırılıyor” Eczacılar, Sağlık Bakanlığı’ nın vermiş