Güncel

Reçeteyi teslim alanın yaşı hk.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Reçeteye Tabi İlaçlar ve Reçetesiz Satılan İlaç/Ürünlere Çocukların Erişim ve Kullanılmasına Dair Yaş Yönergesinde” belirtilen 12 yaşından gün almamış çocukların reçeteli veya reçetesiz ilaç/ürüne