Güncel

Öğrencilerin sağlık giderleri

T.C.MALİYE BAKANLIĞIBütçe ve Mali Kontrol Genel MüdürlüğüSayı : B.07.0.BMK.0.10.390Konu : Öğrencilerin sağlık giderleri 28.01.2010 * 1025 ………. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE………. YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜNE Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510

Şurup kaşıklarında ‘CE’ işareti

SAĞLIK Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, bundan böyle şurup kaşıklarının, şurup kadehlerinin, damlalıklar ve dozaj pipetlerinin üzerine AB standartlarına uygun olduğunu gösteren “CE” işareti ve gerekiyorsa onaylanmış kuruluş

SGK İTİRAZ ETTİ

Danıştay, SGK’ nın Türk Eczacıları Birliği ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etmesi işlemini durdurmuştu. Bunun üzerine Çalışma Bakanı, karara itiraz edeceklerini basın yoluyla duyurmuştu. Bakan’ ın