ArşivArşiv

Stok Affı Hakkında Duyuru (TİTCK)

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından “Stok Affı” hakkında duyuru yayımlandı. Stok Affı Hakkında Duyuru Tüm eczacılarımızın dikkatine. Stok eşitleme sürecinde yanlış yapılan deaktivasyon bildirimlerinin

Statik IP Bildirim İşlemleri Hakkında

Kurum duyurusunda, statik IP işlemlerinin 15.10.2016 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtilmiş olsa da, Birliğimizin konu hakkındaki görüşü, bilgi güvenliği amacıyla kurgulanan statik IP’ye geçiş uygulamasının; Birliğimiz ile Kurum

Manuel Reçetelerde Başhekimlik Onayı Hakkında

Bilindiği üzere, 07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasında değişikliklerin işlenmiş olduğu

Statik IP Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, 04.10.2016 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Sabit IP’ye Geçiş İşlemleriyle İlgili Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine” başlıklı bir duyuru yayımlanmış ve bilgi güvenliği kapsamında Kuruma veri