Göç İdaresi Protokolü Kapsamında Suriyeli Hasta Reçeteleri Hakkında

Bilindiği üzere, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile TEB arasında imzalanan ve 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Protokol kapsamında sözleşme yapan eczaneler, Protokol’ün 3.10 maddesi kapsamında yer alan ve aşağıda belirtilen reçeteleri karşılarken, Protokol’ün 3.9 maddesine göre üst limitli veya eczanelerce eşit paylaşım esasına dayalı sisteme uymak zorunda olup; ilgili reçetelere ait bedellerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödemelerinin gerçekleştirilmesi için, reçetelerin Farma Inbox’a girişinin yapılmış olması ve eczanenin bağlı
bulunduğu Bölge Eczacı Odası tarafından onaylanması gerekmektedir.

Sisteme tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir.
a. Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b. Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
c. Özel ya da Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,
d. Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e. Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f. Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar (İçeriği Protokolün 3.8 nci maddesinde belirtilenler hariç)
g. Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
h. Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
i. TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
j. Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab, Sekukinumab, Ustekinumab, Vedolizumab.

Bu reçetelerde Mart 2021 dönemi için kota üst limiti olmayacak olup reçete verilerine göre diğer aylar için limitler belirlenecektir.

 

 

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir