Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurdu: Eczacılara istifanın önü açıldı!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Eczacılar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile 2021 yılı içerisinde eczacı yerleştirme sistemine tabi olarak eczane açma hakkı kazanan veya nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkını haiz kamuda görev yapan eczacıların, eczane açma başvuruları nedeni ile bulunacakları ayrılış taleplerine izin verileceği bildirildi.

TİTCK’nin yaptığı duyuru ile eczacıların istifa etmelerinin önü açıldı. Yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi ile alınan pandemi tedbirleri kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Kurumumuza ulaşan başvurulara istinaden gerek nüfus kriterine tabi olarak eczane açabilecek gerekse hâli hazırda nüfus kriterine tabi olmadan (Eczacı Yerleştirme Sistemi üzerinden başvuru yapmaksızın) eczane açma hakkını haiz kamu eczacılarının istifa taleplerinin ayrıca değerlendirilerek neticesinden tarafımıza bilgi verilmesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden talep edilmiştir.”

Eczane açma maksadıyla iletilecek ayrılış taleplerine ilişkin yapılan açıklamada, şu açıklamalar yapıldı:

“Gelen cevabi yazıda Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 2021 yılı içerisinde gerek Eczacı Yerleştirme Sistemi’ne tabi olarak eczane açma hakkı kazanan gerekse 6197 sayılı Kanun’a istinaden nüfus kriterine tabi olmaksızın eczane açma hakkını haiz kamuda görev yapan eczacıların, eczane açma başvuruları nedeniyle bulunacakları ayrılış taleplerine müsaade edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.”

Medimagazin

https://www.medimagazin.com.tr/eczaci/saglik-bak/tr-turkiye-ilac-ve-tibbi-cihaz-kurumu-duyurdu-eczacilara-istifanin-onu-acildi-4-35-94458.html

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir