İLAÇLARDA UYGULANACAK KAMU KURUM İSKONTOSU BAREMLERİNİN

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sitesinde 19/02/2021 tarihinde yapılan Duyuru ile 2021 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 3,8155 TL’den 4,5786 TL’ye artırıldığı, uygulamanın 20/02/2021 tarihi itibariyle geçerli olacağı bildirilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1 Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremlere ait 20/02/2021 tarihinden itibaren uygulanan depocuya satış fiyatları (DSF) aşağıda yer almaktadır.

İlgili düzenleme Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 20/02/2021 tarihinden itibaren geçerlidir. İskonto Baremi-1 İskonto

Baremi-2

İskonto

Baremi-3

İskonto

Baremi-4

Mevcut Uygulama DSF 6,88 TL ve altı DSF 6,89 TL (dahil) – 13,17 TL (dahil) arası DSF 13,18 TL (dahil) -19,84 TL (dahil) arası DSF 19,85 TL ve üzeri
20/02/2021 tarihinden itibaren DSF 8,25 TL ve altı DSF 8,26 TL (dahil) – 15,80 TL (dahil) arası DSF 15,81TL (dahil) – 23,80 TL (dahil) arası DSF 23,81 TL ve üzeri

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir