Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçları Tekil Takip Süreçlerinin Ertelenmesi

Bilindiği gibi, 12 Haziran 2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden takip edilmektedir. Kurum tarafından 15 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile; şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları ile diğer tıbbi cihazlar için tekil takip işlemlerine başlanacağı, ilan edilen tarihler itibariyle (şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için 01.02.2019 tarihi itibariyle, diğer tıbbi cihazlar için ise 01.03.2019 tarihinde) tekil takibi başlatılan ürünlerin ÜTS üzerinden ürün hareket bildirimlerinin (alma/verme, kullanım vb.) gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Ancak, Ürün Takip Sisteminde, şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için tekil takip süreciyle ilgili olarak, stok bildirimi, geri ödeme kurumlarına yapılacak bildirimler ve alma/verme bildirimleri süreçlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Birliğimiz tarafından Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığı ile 28.02.2019 tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiş ve  söz konusu ürünler için uygulama başlangıcının daha ileri bir tarihe ertelenmesi talep edilmiştir.

TİTCK Başkanlığı tarafından 30.04.2019 tarihinde yayımlanan bir duyuru ile, bahse konu ürünler için uygulama başlangıcının 30.06.2019 tarihine ertelendiği bildirilmiş; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuru ile de, uygulamanın başlangıcının 30.06.2019 tarihine ötelendiği duyurulmuştu.

TİTCK Başkanlığı tarafından 25.06.2019 tarihinde Birliğimize yapılan yazılı bildirimin incelenmesi sonucunda, stok kaydı yapan eczane sayısının çok az olduğu; ülke genelinde çok sayıda eczanemiz tarafından kayıt işlemlerinin halen gerçekleştirilemediği; diğer yandan ecza depoları, firmalar ve Kurumlar arasında daha fazla birlikte çalışma sürecine ihtiyaç olduğu değerlendirildiğinden, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptığımız yazılı başvuru ile; sahada mağduriyet yaşanmaması için, söz konusu ürünlerin tekil takibinin zorunluluğu uygulamasının daha ileri bir tarihe ertelenmesi talep edilmiştir.

Konu hakkındaki gelişmeler Birliğimiz tarafından duyurulacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir