RETİNA VEN TIKANIKLIĞI TEŞHİSİNDE RANİBİZUMAB VE AFLİBERSEPT KULLANIMI HK

Ranibizumab ve Aflibersept etken maddeli göz ilaçlarının Retina Ven Tıkanıklığı teşhisinde kullanıldığında, yükleme dozunun doğru tamamlanmadığı durumlarda tekrar yükleme tedavisi alıp alamayacağı hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu’na Odamızca görüş sorulmuştu.

Duyuru ekinde yer alan SGK yazısında Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.33. Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri başlıklı maddenin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenmiştir. Bu sebeple Retina ven tıkanıklığı teşhisinde de yükleme dozu doğru verilmediyse sebebi belirtilerek tekrar yükleme tedavisine başlanabileceği bildirilmiştir. Ayrıca bu teşhiste her bir göze ömür boyu 7 kutu ilaç bedeli ödendiği göz önünde bulundurularak reçete karşılanmalıdır.

Bilgilerinize.

TEB 12. BÖLGE
KAYSERİ ECZACI ODASI

DT:25.10.2017

İLGİLİ SGK YAZISI

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir