Reçetesiz Veteriner Tıbbi Ürün Satışı Hk.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Müdürlüğümüze gönderilen yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan eczanelerden reçetesiz veteriner tıbbi ürünlerin satışı ile alakalı olarak görüş talebinde bulunulmuş olduğu, adı geçen Bakanlık tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 13’üncü maddesinde veteriner biyolojik ürünler dışındaki veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışlarının eczaneler, veteriner muayenehane, klinik, poliklinik ve hayvan hastaneleri kanalıyla yapılabileceği, İlgili Kanun’a dayanılarak yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’in 47’nci maddesinde perakende satış yerlerinin reçeteye tabi ürünlerin satışlarının veteriner hekim reçetesi ile yapacaklarının ve gelen reçeteleri tarihine göre beş yıl süre ile bir dosyada muhafaza etmeleri gerektiğinin, yine aynı Yönetmelik’in 34’üncü maddesinin onuncu fıkrasında da Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depoları ve eczanelerin de bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek zorunda olduğunun belirtildiği, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı eczanelerin, veteriner tıbbi ürünlerin satışını reçetesiz yapamayacakları yönünde görüş bildirildiği belirtilmiştir.

ORDU ECZACI ODASI

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir