SGK Tarafından Yayımlanan Medula Kesintileri Konulu Duyuru Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.09.2017 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan duyuru ile;

“Kurum tarafından yürütülen ve işletilen MEDULA uygulamalarından; MEDULA Hastane ve MEDULA Eczane uygulamalarımızda aşağıda belirtilen zaman dilimlerinde hizmet kesintisi yaşandığı,

Hizmet verilemeyen süre zarfında Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.7.2 – maddesinde yer alan “MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlığı altında; “(1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” hükmüne istinaden Manuel reçete ve Manuel işlemlere izin verileceği bildirilmektedir.

Sorun yaşanan zaman dilimleri ise şu şekildedir;

16.09.2017 22.50 – 23:30
17.09.2017 11:00 – 14:00
18.09.2017 08:00 – 08:30
18.09.2017 09:00 – 09:45
18.09.2017 15:00 – 15:40 (hizmet kayıt TİTUBB kaynaklı).

Kurum tarafından yayımlanan duyuru metni ekte yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Duyuru metni için tıklayınız.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir