EŞLENİK İLAÇ UYGULAMASI YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI HAKKINDA

Odamızın, 07/10/2016 tarih ve 29850 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 12. Maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay Onbeşinci Daire’sinde açmış olduğu davada Danıştay ilgili maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Odamız tarafından yazılan yürütmeyi durdurma işleminin ivedilikle yürürlüğe alınması talebimizle ilgili yazımız ve Danıştay Onbeşinci Dairesi Kararı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

Danıştay Onbeşinci Daire’sinin Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız.

Logo

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir