Eczanelerin “NACE Kodu” değiştirilecek..

Ankara Eczacı Odası (AEO), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına baş vurarak eczanelerin faaliyet kodunu belirleyen NACE kodunun değiştirilmesini istedi.

Mevcut mevzuata göre eczane teknisyenleri, yazılı izinleri olsa dahi, gece nöbetlerinde 7.5 saatten fazla çalıştırılamıyorlar.

Geçtiğimiz şubat ayında, Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) bir yazı gönderen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, eczane işyerlerinde çalışan personele, yazılı onayı alınsa bile gece yedi buçuk saati aşan çalışma yaptırılamayacağını bildirmişti.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yazısında şöyle denilmişti;

“Bakanlığımız mevzuat hükümleri çerçevesinde eczane işyerlerinin, 19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinde, Ek-1 İşkolları Listesinde, 10 Numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” başlığının 47.73 Sınıfında “Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti” tasnifine göre tanımlandığı, 17 Numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında eczane işyerleri ile ilgili herhangi bir sınıflama veya tanımlama yapılmadığı; bu nedenle eczane işyerlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 69. Maddesinde düzenlenen “sağlık hizmetleri yürütülen işler” kapsamında olmadığı, dolayısıyla eczane işyerlerinde çalışanlar için yazılı onay alınmak suretiyle gece yedi buçuk saati aşan çalışmaların yaptırılamayacağı değerlendirilmektedir.”

Ankara Eczacı Odası bu sorunu aşmak için bu kez işyerinin faaliyet kodunu belirleyen NACE kodunun değiştirilmesi  yolunu seçti.

Ankara Eczacı Odası’nın Bakanlığa gönderdiği yazısında şöyle denildi;

“.. Eczanelerde verilen nöbet hizmetlerinin aksamaması için de NACE kodu tanımlamasının değiştirilmesinin elzem olduğu düşünülmektedir.

Zira; eczanelerde zorunlu olarak gece boyunca verilen nöbet hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için eczane teknisyenlerinin de hizmetine ihtiyaç duyulmakla birlikte, İş Kanununda yer alan kısıtlamalar sebebiyle sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Ancak, gece süresi ve gece çalışmalarını düzenleyen ilgili mevzuatta, sağlık hizmeti yürütülen işlerde yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışmasının yapılabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla, eczanelerin NACE kodunun aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi düzenlenmesinin bu sorunun çözülmesini sağlayacağı değerlendirilmektedir.” denildi.

Yazı ekinde; eczanelerin NACE kodlarındaki tanımlamanın yeniden düzenlenmesine dair Ankara Eczacı Odası’nın yaptığı bir incelemeye de yer verildi.

İnceleme yazısında şu görüşlere yer verildi;

“.. Dolayısıyla, eczacıların nöbet hizmetini yürütmeleri zorunluluk olup nöbet esnasında başvuruların çok olması, gelen reçetelerin acil karşılanması gerekliliği gibi nedenlerden dolayı, eczanelerdeki nöbet hizmetleri yoğun ve yorucu geçmektedir. Bu nedenle, nöbetçi eczanelerde sunulan sağlık hizmetinin aksamadan yürütülebilmesi için, eczanelerde çalışan personelin desteğine gerek duyulmaktadır.

Eczanelerde çalışan personelin hak ve yükümlülüklerine ait işlemler ise, çalışma hayatını düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında yürütülmektedir

Söz konusu kanunun 63’ncü maddesinde, günlük mesai süresinin üst sınırı on bir saat olarak belirlenmiştir. Gece süresi ve gece çalışmalarını düzenleyen 69’ncu maddede ise, işçilerin gece çalışma sürelerinin yedi buçuk saati geçemeyeceği belirtilmiştir.

Fazla çalışma saatleri ile gece çalışmalarını düzenleyen ilgili hükümler bu mahalde olmakla birlikte, 4857 sayılı kanunda bazı istisnalar da yer almaktadır.

4857 Sayılı Kanunun Zorunlu nedenlerle fazla çalışma şartlarını düzenleyen 42’nci maddesinde, zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması durumunda fazla çalışma yaplabileceğinden bahis edilmektedir.

Gece süresi ve gece çalışmalarını düzenleyen 69’ncu maddenin 3’ncü fıkrasında ise sağlık hizmeti yürütülen işlerde yedibuçuk saatden fazla çalışılabileceği belirtilmiştir Bahsi geçen madde, ” 4857/69; İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” Hükmündedir.

Eczanelerde yürütülmekte olan nöbet hizmetinin 6197 sayılı kanun kapsamında zorunluluk olması ve eczanelerde verilen hizmetin, 4857 Sayılı Kanunun 69’ncu madesinde sözü edilen “sağlık hizmeti yürütülen işler” kapsamında bulunması nedeniyle, eczanelerin fazla mesailerinin bu mahalde ele alınmasının gerekli olduğu görülmektedir.”

Ankara Eczacı Odası’nın açıklaması şöyle:

Detaylı Teknik Çalışmamız İletildi

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere eczanelerin faaliyet kodu (NACE) “47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende satışı”  olarak ifade edilmektedir. Bu kod eczanelerin nöbet mesaileri ile ilgili bir takım sorunlar içermektedir. Konunun çözümü için hazırladığımız ayrıntılı çalışma Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmiştir. Bakanlığın konuyu inceleyip değerlendirmesi ile ilgili talebimiz devam etmektedir. Ekte gönderilen çalışmanın detayları bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.  /Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu

Ankara Eczacı Odası’nın Bakanlığa gönderdiği yazı için tıklayınız

Kaynak için tıklayınız

 

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir