İLAÇ HİZMETİ ECZACISIZ OLMAZ!

Basına ve Kamuoyuna

Geçtiğimiz hafta medyaya “Nöbetçi eczane arama derdine Eczamatik çözümü” şeklinde haberler yansımıştır. Söz konusu haberlerde özel bir üniversitenin nöbetçi eczaneye ulaşmada yaşanılan sıkıntıları çözmek için günün her saati ilaç alınabilecek Eczamatik (İlaçmatik) projesi geliştirildiği ifade edilmektedir.

Halk sağlığı açısından büyük riskler doğurabilecek ve ilaç hizmet sunumunda halkın en yakın sağlık danışmanı olan eczacıyı devre dışı bırakacak bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz.

Eczacı, hastaların ilaca ve sağlık ürünlerine güvenli erişiminde, ilaçla tedaviye uyum süreçlerinde, yanlış ilaç ve doz seçimi sonucu ortaya çıkabilecek sıkıntıların, ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerinin önlenmesinde ve akılcı ilaç kullanımının en etkin biçimde sağlanmasında kilit rol oynayan bir sağlık profesyonelidir. İlaç hizmetinin ancak ve ancak eczanelerden, eczacı eliyle sunulacağı yasa ve diğer hukuksal düzenlemelerle net bir şekilde belirlenmiştir.

İlaç, insan sağlığının tesisinde vazgeçilmez öneme sahip bir üründür. İlaç marketlerde satılan herhangi bir ticari ürün ya da mal gibi değerlendirilemez. İlaç özel niteliğe sahip farmakolojik etkileri olan en ufak dozlama hatasında dahi ölümcül etkiler yaratan üründür. Bilimsel bir kabul olarak “ilaç ile zehri birbirinden ayıran en önemli etken dozdur” bunu en iyi bilen ve ilacın asli uzmanı eczacıdır.

Ülkemizde sağlık okuryazarlığı düzeyinin istenenin çok altında olduğu ve akılcı olmayan ilaç kullanım alışkanlığının yaygınlığı göz önünde tutulduğunda ilacın eczacı danışmanlığı olmadan eczane dışı yerlerden tedarik edilmesinin insan sağlığı ile oynamak anlamına geldiği açıktır. Türkiye’de zehirlenmelerin % 67’sinin ilaç kaynaklı olduğu Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) tarafından tespit edilmiştir. Bilinçsiz ilaç kullanımı sonucunda zehirlenme oranı ise % 70 civarındadır. İlaç eczane dışına çıktığında benzer vakalarla karşılaşılması olasılığı artacaktır.

Hastanın ilaca erişiminde gerçekten bir sorun varmış ve bunu ortadan kaldırıyormuş izlenimi yaratan bu ve benzer uygulamalar halk sağlığını doğrudan olumsuz etkilediği gibi sağlık maliyetlerinde artışı da beraberinde getirecektir.

Diğer yandan ülkemizde bugüne kadar halkın ilaca erişiminde sorun yaşanmamıştır. Türkiye’nin dört bir yanında kesintisiz-nitelikli ilaç ve sağlık hizmet sunumu gerçekleştiren meslektaşlarımız hastanın ilaca ulaşması için özveriyle çalışmakta, nöbetlerde halkımızı ilaçsız bırakmamak için büyük emek sarf etmektedir.

Unutulmamalıdır ki ilaç hizmeti eczacısız olmaz. Kamu yararını her şeyin üstünde tutan bir meslek örgütü olarak ilacı eczane dışına çıkarmak suretiyle halk sağlığını riske atacak ve ülke ekonomisine külfet getirecek, yasal dayanaktan yoksun eczacı ve hekimi devre dışı bırakacak bu tür proje ve adımlara karşı ilgili birimleri göreve davet ederken bu girişimlerin de karşısında olduğumuzu, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir