Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Teslimi ve İncelenmesi Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 05.12.2016 tarihinde (bugün) yapılan duyurusunda;

Yönetim Kurulunun 31/03/2016 tarih ve 2016/135 sayılı Kararı, Bakanlık Makamının 22/04/2016 tarihli ve 165 sayılı Onayı ile geçici koruma altındaki yabancıların reçete inceleme işlemlerini yürütmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi 16.11.2016 tarihi itibariyle faaliyete başladığı, reçete teslim ve inceleme işlemlerinin yürütülmesi yönünde herhangi bir engel kalmadığı;

Türkiye genelinde Kurum ile anlaşmalı eczanelerce Medula sistemine kaydedilerek karşılanan geçici koruma altındaki yabancıların Kasım 2016 dönemi dahil olmak üzere sonraki dönem reçetelerine ait eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü İl Valiliği adına düzenlenen fatura ve eki belgelerin incelenmek üzere yeni kurulan Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi, ayrıca 27/04/2016 tarih 2464844 sayılı Makam Oluru ile 25 İl Müdürlüğü bünyesinde teslim alınmış Kasım 2016 dönemi öncesi fatura ve eki belgelerin teslim alınan Müdürlüklerce incelenmesi ve işlemleri tamamlanmış evrakların Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2015/8 nolu Genelgesi kapsamında eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü İl Valiliği Acil Yardım Harcama Komisyonuna ivedilikle gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Faturaların gönderileceği adres ve iletişim bilgileri:

Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

HÜSEYİN GAZİ MAMAK CAD. NO:211 MAMAK/ANKARA

Tel: (312) 368 96 47

Fax: (312) 368 96 49

Mail: ertugrulgazissgm@sgk.gov.tr

 

Kurum duyurusu için tıklayınız.