Statik IP Uygulamasının 31.01.2017 Tarihine Ertelenmesi Hakkında

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 04.10.2016 tarihinde “Sabit IP’ye Geçiş İşlemleriyle İlgili Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine” başlıklı bir duyuru yayımlanarak bilgi güvenliği kapsamında Kuruma veri gönderen her sağlık hizmet sunucusunun (hastane, eczane, optik) kullanıcı adı ve şifresi yanında IP kontrolünün de yapılacağı; bu sebeple hizmet sunucularının internet çıkış IP’lerini statik (sabit) IP ‘ye dönüştürerek duyuruda yer alan ilgili uygulamadan giriş işlemlerini yapmak ve her statik IP değişikliğini Kuruma bildirmekle yükümlü olacağı ve uygulamaya 15.10.2016 tarihi itibariyle geçilmesinin planlandığı duyurulmuştur.

Kurum, 14.10.2016 tarihli duyuru ile uygulamanın 01 Kasım 2016 tarihinde kesin olarak başlayacağının iletmiş; bu duyuru sonrasında; Birliğimizin konu hakkındaki görüşünün, statik IP’ye geçişin SGK ve Birliğimiz tarafından birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu ve statik IPye geçişle ilgili olarak eczacı odalarımızın, üyelerimizin ve Birliğimizin çekinceleri Kuruma ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır.

Kurum, sistem üzerinde yapılan çalışmada bazı sağlık hizmet sunucularının statik ip (sabit) ye geçmeden bilgisayarları üzerinde bulunan dynamic ip (değişken) bilgilerini sisteme kaydettikleri anlaşıldığından ve bu durumda eşleştirme yapılamayacağından kayıtların tekrar güncellenmesi için statik IP / Medula tesis kodu eşlemesini 01/12/2016 tarihine kadar ertelemiş; bu duyurusu sonrasında Birliğimiz tarafından Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, eczacıların statik IP’ye geçmek için kendi bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamak için almaları gereken önlemler konusunda Birliğimiz tarafından da bilgilendirici çalışmalar yapılabilmesi, ayrıca statik IP’ye geçişte eczacı açısından oluşabilecek ek maliyetin en aza indirilebilmesi için GSM operatörleri ve diğer ilgili kuruluşlarla gerekli görüşmelerin yapılabilmesi ve bu çalışmalarla ilgili olarak geniş katılımlı toplantılarda üyelerimize bilgi verilebilmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu aktarılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kurum tarafından yayımlanan 30.11.2016 tarihli duyuru ile, uygulamanın 31.01.2017 tarihine ötelendiği bildirilmektedir.

Birliğimiz, sözkonusu uygulamada, eczacılara maddi külfet getirmeyecek biçimde farklı bir şekilde düzenleme yapılması ile ilgili görüşme sürecini devam ettirmekte olup, gelişmeler internet sayfamız aracılığıyla duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter