KKİ Uygulanmayan İlaçlar Hakkında

 

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.4 – İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” maddesinin “4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları” başlığı altında uygulanacak kamu kurum iskontoları (KKİ) belirlenmiştir.

Dağıtım kanallarından temin etiğimiz bilgiler doğrultusunda KKİ uygulanmayan/eksik uygulanan ilaçlar ile ilgili olarak oluşturulan liste Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilerek, çeşitli emrivakiler ile eczacılara uygulatılarak meslektaşlarımızın zarar etmesine neden olunan uygulama hakkında ilgili firmalar nezdinde ivedilikle gerekli girişimlerin yapılması talep edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Lantus Solostar isimli ürün için uygulanacak KKİ’nin 17.11.2016 tarihinden itibaren %41 olarak uygulanacağının duyurulmasının ardından, ilacın firması tarafından Birliğimize gönderilen yazı ile, firmanın ıskontosunu %32,5 olarak uygulamaya devam edeceğini duyurması üzerine, durum ekte yer alan yazımız ile Kuruma aktarılmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

 

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderdiğimiz yazımız

Lantus Solostar hakkındaki yazımız

KKİ Uygulanmayan İlaç Listesi