STOK DÜZELTME KAPSAMINDA YAPILACAK DEAKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında, eczacılara stoklarının düzenlenmesi hakkı getirilmiş ve konu 19.08.2016 tarih ve 4343 yazımız ile duyurulmuştu.

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 23/08/2016 tarihli duyurusu ile 03/08/2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı kanunun 6/2-b maddesi Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleten üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu surette kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname süresi içerisinde ödenir hükmü ile eczacılarımıza mali stok eşitleme olanağı sağlandığı ilan edilmiş, bu süre zarfında eczacılarımızın İTS’de kayıtlı stoklarını İTS portal üzerinden indirip fiziksel olarak stokta bulunmayan ilaçlar için “Deaktivasyon Bildirimi” ile stoklarından düşmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Birliğimiz ile TİTCK arasında yapılan görüşmeler sonucunda stok eşitleme sürecinde yanlış yapılan deaktivasyon bildirimlerinin iptaline olanak sağlamak amacıyla Dekativasyon İptal Bildirim servisi 14.10.2016 tarihinde Kurumun resmi web sitesinden duyurulmuştur.

Bu kapsamda eczacılarımızın işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi amacıyla, TEBEOS aracılığıyla Deaktivasyon ve Deaktivasyon İptal İşlemleri sırasında yapılması gerekenlere dair dijital bilgilendirme broşürü hazırlanmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Karekodlu Stok Sayımı, İTS Stok İndirme, Deaktivasyon İşlemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Deaktivasyon İptal İşlemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Süreçle İlgili Sık Sorulan Sorular için hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Dijital Broşürünü İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

Dijital Broşür