YAPI KREDİ SİGORTA İLE ECZANELER ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMELER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Konuyla ilgili uzun süredir yapılan sözlü ve yazılı görüşmeler henüz olumlu bir şekilde sonuçlanmamakla birlikte, önümüzdeki günlerde taraf temsilcilerinin bir araya gelerek yeni bir görüşme gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Birliğimiz tarafından sözleşme imzalanmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken ilgili sigorta şirketi ile anlaşma yapmak isteyen üyelerimiz, konuya ilişkin şikayetlerini Birliğimize iletmeye devam etmektedir. Ancak Birliğimizin taraf olduğu bir sözleşme henüz imzalanamadığından, eczanelerimizin mağduriyetlerinin giderilebilmesi noktasında Birliğimizce etkin bir çalışma yürütülememektedir.

6643 Sayılı Yasamızın 39/j maddesi gereğince Birliğimiz ile Yapı Kredi Sigorta arasında bir sözleşme imzalanıncaya kadar, eczanelerimizin Sigorta Şirketi ile bir sözleşme yapmaları halinde sözleşmenin geçerliliği ve sözleşme yükümlülükleri konusunda muhatabın sadece ilgili eczacı ve sigorta şirketi olacağının üyelerimize hatırlatılması gerekmektedir.

Bu itibarla eczanelerimizin sözleşmelerden kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın bu safhada Birliğimiz tarafından sürdürülen çalışmaların sonuçlanmasını beklemelerinin daha uygun olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti