İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.04.2010 TARİHLİ İTS DUYURUSU HAKKINDA

İlaç Takip Sistemi uygulamaları ile ilgili olarak, 22.04.2010 tarihinde yayımlanan açıklamamız ile, bu süreçte konunun ilgili tarafları ile yapılan görüşmeler ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “İTS Geçiş Sürecinde (16 Mayıs – 1 Haziran 2010) Uyulacak Hususlar” başlıklı duyuru sonrasında, 16 Mayıs 2010 tarihinden itibaren eczaneler tarafından yapılması gereken uygulamalar ile ilgili aşağıda belirtilen konularda yeniden açıklama yapılmasına gerek görülmüştür.

1) Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanan, MEDULA Eczane Provizyon Sistemi, Yeşil kart provizyon sistemi ve İlaç Takip Sistemi ile uyumlu olarak çalışan TEBEOS Programı, 29.04.2010 tarihi itibariyle, talep eden tüm meslektaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılmak üzere Bölge Eczacı Odalarına üye sayıları kadar gönderilecektir.

2) Uygulama 16.05.2010 tarihinden itibaren başlayacağından, eczanelerce bu tarihe kadar karekod okuyucularının temin edilmesi gerekmektedir. 22.04.2010 tarihli duyurumuzda, karekod okuyucunun Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu açıklama, Genel Müdürlüğün, 04.03.2010 tarihinde web sitesinde yayımladığı “Karekod Okuyucu Temin Eden Firmaların Dikkatine” başlıklı duyurusuna dayalı olarak yapılmış olup, Genel Müdürlüğün karekod okuyuculara resmi bir onay vermesi gibi bir uygulama söz konusu değildir. Karekod okuyucuların Sağlık Bakanlığına gerekli bildirimlerini yapmış olan firmalardan temin edilmesi önem taşıdığından, EGAŞ Eczane Gereçleri A.Ş., ecza kooperatifleri ve eczacı odaları eşgüdümünde sağlanan karekod okuyucuların tercih edilmesi yararlı olacaktır.

3) Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün “İTS Geçiş Sürecinde Uyulacak Hususlar” başlıklı duyurusu ile,  01 Mayıs 2010 tarihi itibariyle eczanelere firmalar ve ecza depoları aracılığı ile hiçbir şekilde karekodsuz bir ürün sevk edilmeyeceği ve 01 Mayıs 2010 tarihi itibariyle piyasada bulunan karekodlu ürünlerinin tamamının sisteme kaydedilmiş olması gerektiği de belirlenmiştir. Her iki uygulama da ilaç firmalarının sorumluluğu dahilindedir. Duyuruda ifade edilen sisteme kayıt işlemleri ilgili firmalar tarafından gerçekleştirilecek olup, bu konuda eczaneler tarafından yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

4) Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 02.03.2010 tarihinde yayımladığı 2010/12 Sayılı Genelgede, İlaç Takip Sisteminin eczacıların satışlarına 16.05.2010 tarihine kadar kapalı tutulacağı ve bu tarih itibariyle eczacıların satış bildirimlerine açılacağı bildirilmiştir. Buna göre, eczaneler, 16.05.2010 tarihinden itibaren, ambalajında karekod bulunan ilaçlar ile, “İTS”, “Karekodlu”, “K.Kodlu”, “Karekod” ibarelerinin yer aldığı ilaçları, karekodlarını sisteme okutup satış bildirimi yaparak verecektir. 16.05.2010 tarihinden itibaren, bu ilaçların kupür ve karekodunun kesilmesi söz konusu olmayacaktır.

Genel Müdürlüğün 26.04.2010 tarihli duyurusunda aynı uygulama “En geç 15 Mayıs tarihine kadar, piyasada bulunan karekodlu ve kupürleri iptal edilmemiş olan ürünler varsa, firmalar bu ürünlerdeki kupürleri iptal etmelidirler. Kupür üzerinde bulunan “İTS”, “Karekodlu”, “K.Kodlu”, “Karekod içermektedir” gibi ibarelerin tümü iptal olarak kabul edilecek ve bu tür ibareler içeren kupürler 16 Mayıs 2010 tarihinden itibaren kesildiği takdirde ödenmeyecektir.” İfadesi kullanılarak yeniden vurgulanmıştır.

5) Ambalajında karekod olmayıp sadece kupür ve barkodu bulunan ilaçlar için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 2010/24 Sayılı Genelge ile belirlenen Geçici 2D barkod uygulaması ise Birliğimiz tarafından gerçekçi ve uygulanabilir bulunmamaktadır.

Birliğimizin, bu konuda Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu başvuru sonucunda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Nihat Tosun’un başkanlığında, 28.04.2010 Çarşamba günü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve SGK yetkililerinin katılacağı bir toplantı düzenlenmiştir. Talebimiz, eczaneler tarafından herhangi bir stok bildirimi ve/veya mal alış bildirimi yapılmaksızın,  uygulamanın başlayacağı 16.05.2010 tarihinden itibaren, eczanelerde kalmış olan karekodsuz ilaçların, kupürü ve barkodu kesilerek geri ödeme kurumuna fatura edilmesine devam edilmesi ve bu ilaçlarla ilgili mevcut uygulamanın, Yönetmelikte belirlenmiş olduğu gibi, 01.01.2011 tarihine kadar sürdürülmesidir. Bu önerimizin uygun görülmemesi durumunda 01.06.2010 tarihinde tüm eczacılar Bölge Eczacı Odaları koordinasyonunda eczanelerindeki karekodsuz tüm ilaçları ecza depoları üzerinden firmalara iade edecektir.

28.04.2010 tarihinde, konunun ilgili tarafları ile yapılacak olan toplantının sonuçları, Birliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ