SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 25.03.2010 TARİH 27532 MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bu Tebliğin;

a)  Eki EK-2/G Listesi ile eki EK-5/A Listesinde yer alan 302.542 ila 302.547 kod numaralı işlemler ve 380.031 kod numaralı işlem fiyatları 15/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 01/4/2010 tarihinde, yürürlüğe girecek olup,

Yürürlükte bulunan Tebliğ hükümleri ile, 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe girecek Tebliğ hükümleri arasındaki farklar Birliğimiz tarafından yapılacak çalışmanın ardından internet sayfamızda yayımlanacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
Sağlık Uygulama Tebliği Metni İçin Tıklayınız     
EK-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi      
EK-2/A Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları      
EK-2/B Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi     
EK-2/C Ayakta Tedavide Sağlık Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesi     
EK-2/F Teşhis Kısaltmaları Listesi         EK-2/G Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi