30.12.2009 tarih 2009/158 sayılı genelge’deki reçeteler ile ilgili özet

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN 2009/158 SAYILI GENELGE HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kurumun web sitesinde yayımlanan 30.12.2009 tarih 2009/158 sayılı genelge ile…. düzenlemelerin yayımlandığı duyurulmaktadır.

Genelge hükümleri Kurum resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihi itibariyle üç iş günü sonra yürürlüğe girecektir.
_________________________________________

 

5-12.7.24. Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri :
Mevsimsel
veya yıl boyu devam eden allerjik rinit tedavisinde kullanılan

nasal kortikosteroid preparatları;

2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dahil),

Yalnızca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Alerji, Klinik İmmünoloji veya KBB Hastalıkları Uzmanları tarafından reçete edilebilir.

 

6-Tebliğin “12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri.

12.7.35. Nöropatik ağrı:

Gabapentin; (Neurontin) nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Pregabalin; (Lyrica) üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Duloksetin; (Cymbalta) diyabetik periferal nöropatik ağrı tedavisinde, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya üçüncü basamak sağlık kurumlarında Nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edildiğinde, bu basamaklarda ve bu uzman hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak da tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.

Alfa Lipoik Asit; (Thioctacid) periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon,immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir.”

7- Tebliğin “12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” başlıklı maddesine (F) alt bendi eklenmiştir.

“F) Rosuvastatin (Preperat adı nedir?)etken maddesini 40 mg dozda içeren preparatlar, yalnızca kardiyoloji ve endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.”

8 -Tebliğin “12.8. Güvenlik ve endikasyon formu ile Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlar” başlıklı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Güvenlik ve endikasyon formu olan ilaçlar ile uyuşturucu ve psikotrop ilaçların reçeteye yazılacak maksimum dozları ve varsa rapor süreleri, koşulları ile reçeteleme koşulları (SUT’ta bulunan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) konusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallara uyulacaktır.”

10-Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Ek:2/A” Listesinin;

b) “204. Albendazol;(Andazol) 400 Mg lık formlarının büyük ambalajları yalnızca “Kisthidatik ve nösistisarkosis hastalığı” endikasyonlarında ödenir.” maddesi eklenmiştir.

c) “205. Çinko preparatları (Kombine olanlar hariç); Yalnızca 2.veya 3.basamak sağlık tesislerinde reçete edilir” maddesi eklenmiştir.

 

AŞAĞIDAKİLER İÇİN TAM METNE BAKINIZ.

1- Tebliğin “12.7.10. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri”……..

2- Tebliğin “12.7.13 başlıklı maddesinin;

“12.7.13.1. Kronik Hepatit B tedavisi” başlıklı alt maddesinin;……

“12.7.13.7. Viral hepatit tedavisinde genel prensipler” başlıklı alt maddesinin;…..

3- Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri”…..

4- Tebliğin “12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri”

9- Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Ek:2”

 

10-Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik Ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Ek:2/A” Listesinin;