SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ HAKKINDA DUYURU ( ESKİ HABER )

Bilindiği gibi, son yıllarda yapılan birçok düzenlemelerle vatandaşlarımızın ilaca erişiminde yaşanan zorluklar kaldırılmış, bu düzenlemelerle vatandaşlarımızın ilaca erişimindeki mağduriyetine son verilmiştir. Bu arada eczaneler de büyük oranlarda kâr etmişlerdir. Kamu tarafından 2007 yılında 11.130 milyar TL, 2008 yılında 12.962 milyar TL ilaç ödemesi yapılmıştır. 2009 yılında gerçekleşecek toplam ilaç ödemesi ise 15.586 milyar TL olacaktır. Bu rakamlardan da görüleceği gibi son iki yılda ilaç pazarı yüzde 40 büyümüştür. Ayrıca, yine eczanelere yönelik olarak düşük cirolu eczanelerin lehine iyileştirme yapmak amacıyla, 2008 Temmuz ayından itibaren kamu ile anlaşmalı eczanelere uygulanan eczacı iskonto oranları revize edilmiş ve 2009 yılının başında ilaç fiyat kararnamesi ile eczanelerin kârlılık oranı yükseltilmiştir. Bu sayede eczanelere toplam 495 milyon TL ek kaynak sağlanmıştır. Diğer taraftan, 2008 yılı ile kıyaslandığında, 2009 yılında eczanelerin ciroları yüzde 20 artmıştır. Böylece eczane başına ortalama aylık brüt kâr tutarı 2008 yılında yaklaşık 14.000 TL’den 2009 yılında 17.000 TL’ye yükselmiştir. Ancak, 2008 yılının ikinci yarısından bu yana tüm dünyada ve ülkemizde etkisini hissettiren küresel ekonomik krizle mücadele çerçevesinde, sağlık harcamalarında da bazı önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Zira 2008 yılında sadece yüzde 0,9 büyüyen ekonomimiz, 2009 yılında yüzde 6 oranında küçülecektir. Bu dönemde yaşanan krizin etkisi ile yaklaşık bir milyon çalışanımız işsiz kalmış, önemli ve büyük sektörlerde ve firmalarda yüzde 15’lere varan daralmalar gerçekleşmiştir.

Alınan tedbirler çerçevesinde 4 Aralık tarihinde yürürlüğe girecek olan “İlaç Fiyat Kararnamesiyle” ilaç fiyatlarında düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemeler içinde eczanelere yönelik doğrudan herhangi bir karar ya da uygulama söz konusu değildir. Sadece ilaç sanayi ile varılan mutabakatla ilaç fiyatlarında indirim sağlanmaktadır. İlaç fiyatlarındaki bu indirimler hem vatandaşlarımızın ilaç teminindeki giderlerini, hem de kamu sağlık T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN DUYURUSU Telefon : ( 312 ) 207 82 39 Faks : ( 312 ) 207 81 53 E-posta: basin@sgk.gov.tr Adres: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA E-mail: iisman@sgk.gov.tr İrtibat: İlhan İŞMAN Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri. Tel: 0 (312) 207 80 42-43

harcamalarını azaltacaktır. Ancak bu durum eczanelerin kârlarında ilaç fiyatlarındaki düşme sebebiyle küçük bir azalmaya da neden olabilecektir. Alınan bu tedbirler sonucunda, 2010 yılında ilaç sektöründe yüzde 6,3 oranında küçülme beklenmektedir. Bu küçülmeden eczanelere düşen pay ise sadece yüzde 1,52’dir. Ayrıca ilaç fiyatlarında meydana gelecek düşüşler nedeniyle eczanelerin stoklarından kaynaklanan zararlarının ilaç sanayi tarafından karşılanması konusunda da mutabık kalınmıştır. İlgili haber, ilan ve reklâmlarda ilaç fiyatlarında 4 Aralık tarihinde meydana gelecek indirimler sonucunda eczanelerin kapanacağı iddiası yer almaktadır. Oysa kamuyla anlaşmalı eczanelerin reçete sayısı ve fatura potansiyeli incelendiğinde, kâr düşüşü olabilecek eczanelerin daha çok büyükşehir merkezlerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Ülkemizde sadece bir eczane olan ilçe sayısı 118’dir. Bu ilçelerdeki eczanelerden yıllık cirosu 400.000 TL’den az olan eczane sayısı ise sadece 41’dir. Bu eczanelerden ilaç fiyatlarındaki düşüşten etkilenerek kapanma ihtimali olan eczane sayısı ise sadece 9’dur. Ayrıca, son beş yılda her yıl yaklaşık 650 eczane kapanmakta ve yeni 1050 eczane açılmaktadır. Eczane kapanma ve açılmalarını doğrudan bu tedbirlerle ilişkilendirmek doğru değildir. 2010 yılı ve sonrası için alınan tedbirler sağlık sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamaya yöneliktir. Alınan tüm tedbirler, kamu sağlık harcamalarını disiplin altına alarak vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermeye yöneliktir. Vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilaca kesintisiz erişiminde bu tedbirler nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. 4 Aralık günü sosyal duyarlılığı bir tarafa bırakarak vatandaşlarımızın ilaca erişimine engel teşkil edecek eczanelerle ve sivil toplum kuruluşları ile çalışma prensiplerimizi Kurum olarak yeniden gözden geçireceğimizi belirtirken, sağlığın her şeyden önce geldiği ilkesiyle, yıllardır olduğu gibi 4 Aralık günü ve sonrasında da vatandaşlarımıza özverili olarak hizmet vermeye devam edecek eczanelerimize ve emeği geçen tüm odalara teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI