BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Birliğimiz ve SGK arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan İlaç Alım Protokolü’nü aynı Protokol’ün 10.1 maddesine dayanarak tek taraflı biçimde feshetmiştir. Bu noktada kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına iki noktanın altını çizmek isteriz:

• Öncelikle; sözleşme tebliğ edildiği tarih itibariyle feshedilmemiş, feshedileceği ihtaren bildirilmiştir. Fesih tarihi 16 Ocak 2010 olacaktır. Bu süre içinde hastalarımız eczanelerimizden ilaç almaya devam edebilecektir.

• İkinci olarak SGK bazı eczacılarla değil, tüm eczacılarla sözleşmesini feshetmiş bulunmaktadır. Çünkü eczacı adına sözleşme yapma yasal yetkisine sahip olan Türk Eczacıları Birliği ile yaptığı İlaç Alım Protokolü’nü feshetmiştir.

Değerli Basın Mensupları,

16 Ocak 2010 tarihinden sonra sözleşmesizlik dönemine geçildiğinde, çok açıktır ki vatandaşın ilaca ulaşamamasının tek sorumlusu SGK olacaktır.

SGK fesih işlemini, gerekçe göstermeksizin fesih yapmaya imkan veren Protokolün 10.1 maddesine dayandırmıştır. Fakat, gönderdiği tebligatta bu kararının eczacıların 4 Aralık’ta stok zararları, kamu kurum iskontoları, muayene ücretleri ve bunların eczanelerden tahsili, eczacının gelirinin tamamen ilaç fiyatlarına bağımlı olması gibi nedenlerle gösterdiği haklı tepkiye bir yanıt olduğunu ortaya koymuştur. Eczacılarımızı ve hastalarımızı sözleşme feshi ile cezalandıran SGK, sorunlarımızın çözümüne, dolayısıyla eczanelerimizin yaşamasına yönelik ise en ufak bir adım dahi atmamıştır.

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer 4 Aralık’ta kamuoyuna yaptığı açıklamada, sanayi ve kamu arasında yapılan sözleşme ile eczacıların zararlarının karşılanmasını yazılı olarak güvence altına aldıklarını, gereğinin yapılmadığı durumda ilaç sanayi ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshedeceğini beyan etmiştir. Eczacıların hiçbir zararı bugüne kadar karşılanmadığı gibi, feshedilen sözleşme; ilaç sanayi ile olan değil, her türlü olumsuzluğa rağmen sağlık hizmeti sunmaya devam eden eczacılar ile yapılan sözleşme olmuştur.

SGK’nın İlaç Alım Protokolü’nü tek taraflı olarak feshetmesi, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile Birliğimize verilen “eczacılar adına sözleşme yapma yetkisi”ni hiçe sayan, dolayısıyla eczacılarımızla tek tek sözleşme yapmaya yönelik bir hamledir. SGK sorun çözmek yerine yeni sorun üreten bir noktadadır. Bizler 4 Aralık’ta hastalarımızı mağdur etmemek için tüm gayretimizi sarf ettik. Ancak SGK, sözleşmemizi tek taraflı feshederek, hastalarımızın eczanelerimizden bedelini peşin ödeyerek ilaç almaya zorlamaktadır. Bunun anlamı, SGK İl Müdürlükleri önünde ödediği ilaç parasını geri almaya çalışan ve daha kötüsü, peşin ödeyecek gücü olmadığı için ilaç alamayan hastalar olacaktır. 4 Aralık nedeniyle, eczacılarımız, ama en çok da hastalarımız cezalandırılmaya çalışılmaktadır.

Çözüm sürekli tek bir tarafın fedakârlığı üzerine kurulamaz. Sözleşmelerimizi ortadan kaldırarak, bizleri hastalarımıza ilaç veremeyecek, onları da bu hizmetten faydalanamayacak duruma getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Üstelik, sağlığı korumakla görevli olan devlet kurumlarının hiç hakkı yoktur.

Önümüzdeki süreçte ne yazık ki cepten ödeme dönemi başlayacaktır. Vatandaşlarımızın da oluşacak bu durumdan bizlerin değil, sözleşmemizi feshedenlerin sorumlu olduğunu bilmelerini istiyoruz.

Eczacı varoluş, yokoluş mücadelesinde birlikte güçlü olduğunu bilmektedir. Eczacı da eczacı örgütü de birlik ve bütünlük içinde, her zaman olduğu gibi, tek yürek ve tek yumruk olarak, gereğini yapacaktır.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ