TEB AÇIKLADI:”İLAÇ SANAYİ VE SGK ANLAŞTI”

 Resmi açıklama olmamasına karşın, Birliğimize gelen sözlü bildirimlerde ilaç sanayicileri ve kamu arasında 18 Eylül’de yayımlanan Tebliğ ve Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair uzlaşmanın sağlandığı ve bir revizyon yayınlanacağı, buna göre %11+%13 olarak ilan edilmiş kamu kurum iskontolarının %11+ %12 olacağı, ayrıca %60 ve %60 olarak uygulanması planlanan referans- eşdeğer fiyat düşüş oranlarının, %66 ve %66 olarak uygulanacağı, bu konuda varılan uzlaşı sonucunda ilaç sanayini temsil eden dernek ve sendikaların bu anlaşmaya imza attığı, ayrıca ilaç firmalarının da teker teker imza atacağı, bu yeni oranların listeler yayınlandıktan beş gün sonra yürürlüğe gireceği, bu nedenle uygulamanın bir hafta-on gün kadar öteleneceği bildirilmektedir.Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, bu ertelemenin ve yapılan düzenlemelerin 4 Aralık eylemliliği ile ilgili herhangi bir ertelemeye yol açmayacağı, düzenlemelerle uğranan zararın sadece çok küçük bir miktar azalacağı, temel prensibin buradaki erimenin telafi edilmesi olduğu noktalarından hareketle bu eylemliliğin hız kesmeden devam etmesi kararlılığındadır. Eczacının bugün ihtiyacı olan bu erimeden kaynaklı stok zararının devlet garantisi altına alınması ve eczacı kaybının meslek hakkı ya da İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yapılacak bir düzenleme ile telafisidir. Bu iki koşul gerçekleşmediği takdirde, eczacı ve eczacı örgütü emeğini ve mesleğini korumak için üzerine düşeni yapmaya kararlılıkla devam edecektir. Bu sözlü bildirimler yarın resmiyet kazandığı takdirde, ilaçların fiyat düşüşleri öteleneceği için, iadelerin de düşüş gününe ötelenmesi gündeme gelebilecek ve bu husus meslektaşlarımıza ayrıca duyurulacak olmakla birlikte, iade gününün değişmesi, 4 Aralık’taki kapatma eylemini kesinlikle etkilemeyecektir. Bütün bu konularda yaşanabilecek bilgi kirliliğinin önüne geçmek için, eczacılarımızın Eczacı Odalarımız ve Türk Eczacıları Birliği tarafından duyurulan haberler dışında hiçbir kaynağa itibar etmemeleri gerekmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ