SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

Liste 1; 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin üzerinde olan ilaçları,

Liste 2; Jeneriği olmayan orijinal ilaçları,göstermektedir.

%23 (baz iskonto %11+%12 birlikte) iskonto; 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler ve enteral beslenme ürünlerine uygulanmamıştır.

Bu listelere yapılacak geri bildirimlerin en geç 4.12.2009 günü saat 14.00’ a kadar İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığının gssitmmevzuat@sgk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek: Liste 1 http://www.sgk.gov.tr/sgkshared/dokuman/liste-1.xls

Liste 2 http://www.sgk.gov.tr/sgkshared/dokuman/liste-2.xls

sgk.gov.tr