Güncel

Eczacılıkta İlkler

Eczacılıkta İlkler Anadoluda ilk eczaneler: Selçuklu döneminde kurulan hastanelerde açılmıştır. Bunların ilki de Kılıç Arslanın kızı Gevher Nesibe Sultan ın vasiyeti üzerine, 1206 yılında Kayseride yapılmış olan Gevser

Eczane İzin Dilekçeleri Hakkında Duyuru

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 21.03.2018 tarih ve E1817 sayılı duyurusunda meslektaşlarımızın izin almak istedikleri tarihe nöbetleri denk gelmesi durumunda aşağıdaki dilekçe örneğinin kullanılması gerektiği bildirilmiştir. Önemle duyurulur. Bursa Eczacı Odası